Movchan, O., and A. Titkova. “ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ АНАСТОМОЗІВ У ХВОРИХ НА ОНКОПАТОЛОГІЮ”. The Medical and Ecological Problems, Vol. 22, no. 1-2, Mar. 2018, pp. 43-47, doi:10.31718/mep.2018.22.1-2.09.