Movchan, O. and Titkova, A. (2018) “ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ АНАСТОМОЗІВ У ХВОРИХ НА ОНКОПАТОЛОГІЮ”, The Medical and Ecological Problems, 22(1-2), pp. 43-47. doi: 10.31718/mep.2018.22.1-2.09.