Bagmut, I.Y., and S.M. Gramatiuk. 2018. “ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ФЕРМЕНТІВ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІТОХОНДРІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С”. The Medical and Ecological Problems 22 (1-2), 3-6. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.1-2.01.