Movchan, O., & Titkova, A. (2018). ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ АНАСТОМОЗІВ У ХВОРИХ НА ОНКОПАТОЛОГІЮ. The Medical and Ecological Problems, 22(1-2), 43-47. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.1-2.09