APPLICATION OF SIMULATION METHODS OF TEACHING INTERNAL MEDICINE TO STUDENTS OF DENTAL FACULTIES

  • S.Y. Kryzhanivska SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Public Health of Ukraine", Dnepropetrovsk, Ukraine
  • V.I. Hrytsenko SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Public Health of Ukraine", Dnepropetrovsk, Ukraine
  • T.L. Simonova SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Public Health of Ukraine", Dnepropetrovsk, Ukraine
Keywords: simulative training methods, internal medicine, dental faculties, phantoms, mannequins

Abstract

The study of internal medicine by students of dental faculty has a number of difficulties: concentration of students’ effort and time to study core subjects, failure in (sometimes – absence of) understanding the importance of individual therapy in the practice of dentist and limited number of hours to study the subject. It has been shown that one of the variants of their solution is the use of phantoms and mannequins in training students of dental faculties

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Gorshkov M.D., Kolysh A.L. Istoriya simulyatsionnogo obucheniya v Rossii i za rubezhom: materialy 1 s"yezda ROSOMED – 2012. Moskva, 27 – 28 sentyabrya 2012g.
2. Dosmagambetova R.S. Rekomendatsii po vnedreniyu obucheniya na osnove simulyatsionnykh tekhnologiy v uchebnyy protsess meditsinskogo vuza /R.S. Dosmagambetova, A.S. Kusainova, V.P. Riklefs //Meditsinskoye obrazovaniye i professional'noye razvitiye – 2011 – №3.
3. Murav'yev K.A., Khodzhayan A.B., Roy S.V. Simulyatsionnoye obucheniye v meditsinskom obrazovanii – perelomnyy moment. //Fundamental'nyye issledovaniya. – 2011. – № 10-3. – S. 534-537.
4. Murin S. Ispol'zovaniye simulyatorov v obuchenii: perelomnyy moment /S. Murin, N. S. Stollenverk //Virtual'nyye tekhnologii v meditsine: nauch.-praktich. zhurn. - 2010. -№ 1 (5). - S. 7–10.
5. Nizovibat'ko O.B. Meditsinskiye siulyativnyye tsentry – perspektiva prakticheskogo zdravookhraneniya. Vestnik TGU, t.8, vyp.1, 2013, . 311-312.
6. Khomazyuk T.A. Dosvid optymizatsiyi motyvatsiyi inozemnykh studentiv do vyvchennya vnutrishnikh khvorob /T.A. Khomazyuk, S.Y.Kryzhanivsʹka, K.YU.Yehorov, YU.P.Artamonov, O.I.Kravchenko// Medychna osvita – 2002 – №3 – s.209 – 211.
7. Clinical simulation importance to the internal medicine educational mission /P. E. Ogden, L. S. Cobbs, M. R. Howell, S. J. Sibbitt, D. J. Di – Pette //Am J Med. – 2007. – № 120 (9). – Р. 820 – 824.
8. National Growth in Simulation Training within Emergency Medicine Residency Programs / Y. Okuda et al. //Acad. Em. Med. – 2008. – № 15. – Р. 1–4.
The effect of hi-fisimulation on educational outcomes /D. L. Rodgers et. at. //Simulation in Healthcare. 2009. -№ 4. - Р. 200 – 206.
Published
2017-03-21
How to Cite
Kryzhanivska, S., Hrytsenko, V., & Simonova, T. (2017). APPLICATION OF SIMULATION METHODS OF TEACHING INTERNAL MEDICINE TO STUDENTS OF DENTAL FACULTIES. The Medical and Ecological Problems, 19(5-6), 27-28. Retrieved from https://ecomed-journal.org/index.php/journal/article/view/63
Section
MATERIALS OF THE CONFERENCE