HYGIENIC EVALUATION OF ENVIRONMENTAL INFLUENCE ON THE HEALTH OF CHILDREN FROM RURAL REGIONS OF SOUTHERN UKRAINE

  • V.V. Babienko Odessa National Medical University
  • V.L. Mykhailenko Odessa National Medical University
Keywords: anthropogenic factors, rural districts of Odessa region, hygienic evaluation of environmental influence

Abstract

The article analyzes the complex hygienic assessment of harmful anthropogenic environmental factors on the health of children in rural areas of southern Ukraine and reasonable measures to prevent this impact on the health of children. It was established that the highest incidence and prevalence of disorders of respiratory, digestive, cardiovascular and urinary systems inherent in the south-western district of Odessa region with multi-ethnic composition of the population is characterized by high anthropogenic load. It has been proved that the diet of children in various districts of Odessa region is characterized by major imbalance of nutrients with predominance of food rich in carbohydrates and fats of animal origin. The program of preventive measures in areas with low environmental security should include correction of food, providing drinking water quality and regulatory measures on hygienic education of the children’s population.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Adzhigerimova G. S. Vliyanie nekotorych sozial'no–gigienicheskich faktorov (faktorov riska) na sostoyanie zdorov'ya de-tey / G. S. Adzhigerimova // Fundamental'nye issledovaniya. – 2013. – № 5. – S. 231–235.
2. Analiz sostoyaniya zdorov'ya detskogo naseleniya / L. I. Zasypka, N. D. Vegerzhinskaya, Yu. A. Maksimenko [i dr.] // Zdorov'e zhenschiny. – 2009. – № 8 (44). – S. 156–158.
3. Gіgієnіchne doslіdzhennya teritorіal'nich vіdmіnnostey sozіal'no–ekonomіchnoї і demografіchnoї situazії v regіonach Ukraїni z rіznim rіvnem technogennogo navantazhennya na dovkіllya / S. V. Grischenko, A. O. Mustafіna, M. V. Ochotnіkova, R. S. Svestun // Gіgієna naselenich mіsz'. – 2011. – № 58. – S. 356–360.
4. Grigorenko L. V. Dinamіka pokaznikіv zdorov’ya dityachogo naselennya sіl's'kich rayonіv Dnіpropetrovs'koї oblastі / L. V. Gri-gorenko, M. V. Dzyak, O. A. Shevchenko // Gіgієna naselenich mіsz'. – 2011. – № 57. – S. 358–366.
5. Gruzєva T. S. Vpliv ekologіchnich chinnikіv na formuvannya global'nogo tyagarya chvorob / T. S. Gruzєva // Naukoviy vіsnik Na-zіonal'nogo medichnogo unіversitetu іmenі O. O. Bogomol'zya. – 2010. – № 27. – S. 167–168.
6. Osobennosti pischevogo statusa detey v razlichnych ekologicheskich usloviyach / S. K. Bermagambetova, T. K. Karimov, B. T. Tusupkaliev, A. N. Zinalieva // Gigiena i sanitariya. – 2012. – № 3. – S. 57–59.
7. Stan reproduktivnogo potenzіalu v zalezhnostі vіd ekologo–gіgієnіchnich ta sozіal'no–ekonomіchnich umov prozhivannya nase-lennya / L. G. Zasipka, V. O. Kolodenko, O. V. M’yakina [ta іn.] // Medizina s'ogodnі і zavtra. – 2009. – № 3–4. – S. 159–165.
8. Fedorenko V. І. Vpliv navkolishn'ogo seredovischa і charchuvannya na zdorov’ya dіtey / V. F. Fedorenko, L. M. Kіzula, N. M. Skalez'ka // Aktual'nі pitannya gіgієni ta ekologіchnoї bezpeki Ukraїni (drugі Marzєєvs'kі chitannya). Tez. dop. nauk.–prakt. konf. – K., 2006. – S. 153–155.
Published
2017-03-21
How to Cite
Babienko, V., & Mykhailenko, V. (2017). HYGIENIC EVALUATION OF ENVIRONMENTAL INFLUENCE ON THE HEALTH OF CHILDREN FROM RURAL REGIONS OF SOUTHERN UKRAINE. The Medical and Ecological Problems, 19(1-2), 6-8. Retrieved from https://ecomed-journal.org/index.php/journal/article/view/32