PECULIARITIES OF METABOLISM OF FREE PLASMA AMINO ACIDS IN THE BLOOD OF RATS UNDER THE EXPOSURE TO SODIUM FLUORIDE

  • I. L. Kolesnyk Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv
Keywords: intoxication, blood plasma, spectrum of free plasma amino acids, sodium fluoride, Wistar rats

Abstract

To assess and substantiate the structural and metabolic mechanisms underlying the formation of intoxication, we studied the state of the pool of free plasma amino acids under the influence of sodium fluoride in the context of chronic fluoride intoxication in white rats of the Wistar population, which were orally administered sodium fluoride for 1.5 months at a dose of 20 mg / kg of body mass. Evaluation of the state of protein metabolism was conducted according to the spectrum of free plasma amino acids by ion exchange chromatography on ionites. Our studies have shown a decrease in plasma concentrations of free amino acids such as alanine, a-aminobutyric acid, threonine, serine, proline, valine, lysine, and an increase in taurine, aspartic, glutamic acid, glycine, and cysteine. The dynamics of cystine, methionine, leucine, isoleucine, cystianine, tyrosine, phenylalanine, ornithine, histidine, arginine, ammonia were not disrupted as compared with the control observation group. The decrease in the protein synthesizing function and the prevalence of catabolic processes over anabolic processes was also confirmed by the inhibition of the incorporation processes of 3H-thymidine, 3H-uridine and 14C-leucine in hepatocytes and splenocytes, which once again indicates a slowdown of synthetic processes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Shalina T.I. Obshchiye voprosy toksicheskogo deystviya ftora / T.I. Shalina, L.S. Vasil'yeva // Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. – 2009. – №5. – S.5-9

Wang H. Fluoride-induced thyroid dysfunction in rats: roles of dietary pro-tein and calcium level / H. Wang, Z. Yang, B. Zhou (et al.) // Toxicol. Ind. Health. – 2009. – Vol.25, №1. – P.49-57

Semchenko V.V. Sinapticheskaya plastichnost & apos; golovnogo mozga (fundamental ' nyyeiprikladnyye aspekty) / V.V. Semchenko, S.S. Stepanov, N.N. Bogolepov. – M.: Direkt-Media, 2014. – 499 s.

Carmona F. Purification of GABA on small columns of DOWEX 50W, combination with a method for separation of biogenic amines / F. Carmona, C. Gomes, G. Trolin // Acta pharmacol. еt toxicol. – 1980. – Vol. 46. – P. 235-240.

Emirbekov E.Z. Soderzhaniye aminokislot-neyromediatorov v mozgu pri glubokoy gipotermii / E.Z. Emirbekov, R.A. Abdullayev, N.K. Klichkhanov // Kriobiologiya i kriomeditsina. – 1984. – Vyp. 15. – S. 56-59.

Obmen GAMK i soderzhaniye neyroaktivnykh aminokislot v golovnom mozge krys pri odnokratnom vvedenii morfina gidrokhlorida / A.G. Vinnitskaya, M.N. Kurbat, V.V. Lelevich [i dr.] // Biomed. khimiya – 2005. – T.51, Vyp.1. – S. 81-87.

Lelevich S.V. Neyromediatornyye narusheniya v mozzhechke i stvole golovnogo mozga krys pri khronicheskoy morfinovoy intoksikatsii / S.V. Lelevich, V.V. Lelevich, A.A. Novokshonov // GrGMU. – 2009. – № 3. – S. 54-56.

Multifarious beneficial effect of nonessential amino acid, glycine: a review / M.A. Razak, P.S. Begum, B. Viswanath, S. Rajagopal // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. – 2017 /https: // doi.org / 10.1155 / 2017/1716701/

Mozhlyvosti korektsiyi hlutamatnoyi eksaytotoksychnosti u patsiyentiv z tyazhkoyu cherepno-mozkovoyu travmoyu / V.I. Cherniy, H.A. Horodnyk, I.A. Andronova [ta in.] // Klinichna anesteziolohiya ta intensyvna terapiya. – 2015. – № 2 (6). – S. 54-67.

Strukturno-funktsionalʹnyy stan membran pid vplyvom polietylenoksydiv v eksperymenti /V.Y.Zhukov, O.A. Nakonechnaya, Y.YU.Bahmut // Kharkivsʹkyy medychnyy zhurnal. Teoretychna ta eksperymentalʹna medytsyna, elektronnevydannya: – Kharkiv. – 2013. – № 1. – S. 18-24.

Podostroye vliyaniye oligoefirov na antiokislitel'nuyu aktivnost' pecheni u belykh krys /Bagmut I.YU., Zaytseva O.V., Zhukov V.I., Knigavko V.G. //Klyuchevyye voprosy v sovremennoy nauke – 2014: materialy KH mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Bolgariya, Sofiya, 17-25 aprelya 2014). – Bolgariya, Sofiya: «Byal GRAD-BG» OOD, 2014. – T. 28. - S. 80-85.

Vliyaniye oligoefirmonoepoksida i oligoefirtsiklokarbonata na antioksidantnuyu sistemu i protsessy detoksikatsii v podostrom opyte /O.A.Nakonechnaya, I.YU. Bagmut, S.A. Stetsenko, A.V. Bondareva // Sovremennyy nauchnyy vestnik. – Belgorod. – 2013. – № 52 (191). – S. 48-55.

Pidhostryy toksykolohichnyy vplyv novoyi hrupy syntezovanykh olihoefiriv na proksydantno-antyokysdantnyy homeostaz bilykh shchuriv /O.Zaytseva, V. Knihavko, I.Bahmut, V.Zhukov,T. Kocharova //ISSN 0206-5657.VisnykLʹvivsʹkohouniversytetu. Seriyabiolohichna. – 2014. – Vyp. 68. – S. 286 -292.

Published
2019-04-05
How to Cite
Kolesnyk, I. L. (2019). PECULIARITIES OF METABOLISM OF FREE PLASMA AMINO ACIDS IN THE BLOOD OF RATS UNDER THE EXPOSURE TO SODIUM FLUORIDE. The Medical and Ecological Problems, 22(5-6), 31-34. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.5-6.08