ОЖИРІННЯ ЯК АКТУАЛЬНА МЕДИЧНА ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ХВОРОБУ ЛЮДСТВА

  • В. І. Примаченко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра анатомії людини, м. Київ
Keywords: ожиріння, хвороби, ускладнення, дослідження

Abstract

У статті проаналізовано сучасну наукову літературу щодо найпоширенішої і найактуальнішої медичної проблеми сьогодення - ожиріння. Зі зростанням індексу маси тіла (ІМТ) і виникненням патологічного (морбідного) ожиріння в організмі людини виявляються патологічні модифікації в усіх системах і органах організму. Ожиріння є важливою самостійною медичною проблемою, яка включена в міжнародну класифікацію захворювань ВООЗ як хронічна хвороба і вимагає вивчення патологічних процесів в усіх органах і системах організму людини.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б. Гігієнічні аспекти проблеми ожиріння (огляд літератури)/ Л.М. Ваколюк, О.Б. Дударенко // Молодий вчений. – 2016. - №11(38). – С. 68 – 73.
2. Власенко М.В., Семенюк І.В., Слободянюк Г.Г. Цукровий діабет і ожиріння – епідемія ХХІ століття: сучасний підхід до проблеми // Український терапевтичний журнал. -2011. -№2. –С. 60-65.
3. Зубкова С.Т.Сердечно – сосудистые нарушения при менопаузе // Медична газета «Здоровя України» Тематичний номер «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». - №4 (40). – грудень 2017. – С. 32 – 35.
4. Карповець Т., Нагірняк А.та інші Аналіз біохімічних показників сироватки крові при відтворенні експериментальних моделей ожиріння // Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2014. - №1(17). – С. 11 - 13.
5. Конопельнюк В.В., Прибитько І.Ю., Цирюк О.І.та інші Патофізіологічна характеристика експериментальної моделі ожиріння у самиць щурів, викликаної неонатальним введенням глутамату натрію // Scientific Journal ”Science Rise: Biological Science”. – 2016. - №3(3). – С. 14 - 18.
6. Князькова И.И. Ожирение у женщин в период менопаузы // Здоровя України / Тематичний номер «Гінекологія, Акушерство, Репродуктологія». – 2017. - №4 (28). – С. 37 – 39.
7. Марущак М.І., Мялюк О.П., Гевко У.П.та інші Аналіз потенціалу системи глутаціону в щурів з аліментарним ожирінням // Медична та клінічна хімія. -2017. – Т.19. - №2. – С. 60 - 65.
8. Матвейчева А.О., Пушкін В.Я., Осінчук Р.Р., Касіян С.Р. Ожиріння як соціальна проблема сучасності // Медсестринство. -2015. - №4. – С. 23 – 26.
9. Мисюра Е. В. Эпидемиологические аспекты ожирения в Украине / Е.В. Мисюра, А.В. Казаков, Н.А. Кравчун // Ендокринологія. – 2014. – Т.19, №4. – С. 325.
10. Мисюра Е.В. К вопросу распространенности абдомінального ожирения / Е.В. Мисюра, И.М. Ильина, И.П. Романова, А.В. Казаков, М.И. Зубко, Н.А. Кравчун // Проблеми ендокринної патології. – 2014. - №3. – С. 25 – 33.
11. Надбродна О.Ю. Клініко – морфологічні зміни людського організму при захворюванні на метаболічний синдром // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №2. – С. 122 - 125.
12. Нуреддин М.Актуальное интервью: перспективные методы лечения НАЖБП // Медична газета «Здоровя України» Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. -№4 (46). - С. 12 – 13.
13. Ожирение и избыточный вес / Информационный бюлетень ВОЗ, октябрь 2017.
14. Павлишин Г.А. Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння / Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон // MEDIX ANTI – AGING. – 2012. - №2 – 3(26-27). – С. 47 – 51.
15. Разина А.О., Проблема ожирения: современные тенденции в России и в мире /А.О. Разина, С.Д. Руненко, Е.Е. Ачкасов / Актуальные вопросы эндокринологии // Вестник РАМН. -2016. – Т.71(2). – С. 154 – 159.
16. Самородская И.В. Индекс массы тела и парадокс ожирения / И.В. Самородская // « РМЖ ». – 2014. - №2. – С.
17. Самородская И.В Новая парадигма ожирения/ И.В. Самородская // Проблемы эндокринологии. – 2014. - №5. – С. 43 – 48.
18. С. Ковесді, С. Фурт, С. Зоккалі Ожиріння і захворювання нирок // Медична газета «Здоровя України» Тематичний номер «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». грудень 2017. - №4 (40). – С. 23 – 24.
19. Терешина Е.В. Возрастное ожирение – наследие эволюционного пришлого / Е.В. Терешина, С.И. Иваненко // Биохимия. – 2014. – Т.79, вып. 7. – С. 739 – 752.
20. Ткач С.М., Тимошенко О.С. та інші Роль кишкової мікробіоти у розвитку ожиріння та інсулінорезистентності // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. -2016. – 1(53). – С. 7 - 16.
21. Ткач С.М., Тимошенко А.С., Чеверда Т.Л.Печень и сахарный диабет: двунаправленные патофизиологические взаимосвязи и формирование порочного круга // Медична газета «Здоровя України» Тематичний номер «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». - №4 (40). – грудень 2017. – С. 19 – 20.
22. Турченко Н.М. Ожиріння: современный взгляд на проблему / Н.М. Турченко, С.Ю. Турченко // Проблемы здоровья и экологии. – 2014. - №3 (41). – С. 41 - 47.
23. Турченко Н.М. Ожирение: современный взгляд на проблему [Текст] / Н.М. Турченко, С.Ю. Турченко // Проблемы здоровья и экологии. – 2014. - №4 (42). – С. 39 - 45.
24. Надлишкова маса тіла та ожиріння: стан проблеми, супутні захворювання, профілактичні заходи / Н.О. Кравчун, К.В. Місюра // Медична газета «Здоровя України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. health - ua. com
25. Asarian L., Geary N. Sex differences in the physiology of eating. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2013. 305(11): R 1215 – 1267.
26. Garvey WT, Garber AJ, Mechanik JI, Bray GA, Dagogo – Jack S, Einhorn D, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Position Statement on the 2014 Advanced Framework for a New Diagnosis of Obesity as a Chronic Disease. Endocrine Practice. 2014; 20 (9): 977-989. doi: 10.4158/ep14280.ps
27. Kozakowski J., Gietka – Czernel M., Leszczynska D., Majos A. Obesity in menopause – our negligence or an unfortunate inevitability? Prz Menopauzalny. 2017 Jun; 16(2): 61-65.
28. Kwasniewska M., Pikala M., Kaczmarczyk – Chalas K. et al. Smoking status, the menopausal trasition, and metabolic syndrome in women. Menopause. 2012; 19: 194 – 200.
29. Nestor C.C., Kelly M.J., Ronnekleiv O.K. Cross – talk between reproduction and energy homeostasis: central impact of estrogens, leptin and kisspeptin signaling. Horm Mol Biol Clin Investig. 2014; 17: 109 – 128.
30. Reboucas E.C., Leal S., Sa S.I. Regulation of NPY and - MSH expression by estradiol in the arcuate nucleus of Wistar female rats: a stereological study. Neurol Res. 2016; 38: 740 – 747.
31. Rochlani Y., Pothineni N. V., Mehta J.L. Metabolic Syndrome: Does it Differ Between Women and Men? Cardiovasc Drugs Ther. 2015; 29(4): 329 – 338.
Published
2018-12-26
How to Cite
Примаченко, В. І. (2018). ОЖИРІННЯ ЯК АКТУАЛЬНА МЕДИЧНА ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ХВОРОБУ ЛЮДСТВА. The Medical and Ecological Problems, 22(5-6), 25-27. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.5-6.06