CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

  • L.I. Konopkina State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine», Dnipropetrovs
  • L.A. Botvinikova State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine», Dnipropetrovs
  • M.A. Krykhtina State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine», Dnipropetrovs
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular diseases, risk factors

Abstract

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has many risk factors (RF) and pathogenetic mechanisms that are common with cardiovascular diseases (CVD), especially coronary heart disease (CHD). Among the most widespread shared risk factors are smoking, age and physical inactivity caused by respiratory failure, poor nutrition, and environmental deterioration. The aim of our study was to assess the degree of total cardiovascular risk (CVR) in patients with COPD of severe course for prediction of their cardiovascular events and justify the ways of total CVR correction for each of patients. We observed 29 men with the severe course of COPD in stable phase of the pathological process. In order to identify the extent of total CVR, we determined the demographic parameters for each patient (age, gender), attitude to smoking (smoker / non-smoker), systolic blood pressure and total cholesterol (TC) levels (mmol/l). The results generally showed that the estimate of total CVR in patients with COPD is crucial when choosing the prevention strategy aimed at overcoming a particular emergency, including the optimization of nutrition, increased activity, as well as the prescription of adequate antihypertensive and lipid-lowering therapy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Avdeyev, S. N. KHOBL i serdechno-sosudistyye zabolevaniya: mekhanizmy assotsiatsii / S. N. Avdeyev, G. Ye. Baymakanova // Pul'monologiya. – 2008. – № 1. – S. 5–13.
2. Gorelik, L. P. Funktsional'no-strukturnyye izmeneniya serdtsa pri khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh pri so-chetanii s ishemicheskoy bolezn'yu serdtsa / L. P. Gorelik, Ye. N. Kalmanova, Z. R. Aysanov // Pul'monologiya. – 2010. – № 1. – S. 100–105.
3. Zarubina, Ye. G. Vliyaniye metabolicheskogo sindroma na skorost' formirovaniya IBS u patsiyentov s khronicheskoy obstruktivnoy bolezn'yu legkikh / Ye. G. Zarubina, YU. L. Karpechkina, I. O. Prokhorenko // Vestnik meditsinskogo instituta REAVIZ. – 2011. – № 1. – S. 27–33.
4. Avdeev SN COPD and cardiovascular disease: mechanisms of association / SN Avdeyev, GE Baymakanova // Pulmonology. - 2008. - № 1. - S. 5-13.
5. Gorelik, LP Functional and structural changes of the heart in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with ischemic heart disease / LP Gorelik, EN Kalmanova, ZR Aysanov // Pulmonology. - 2010. - № 1. - S. 100-105.
6. Zarubin, EG Effect of metabolic syndrome on the rate of formation of coronary artery disease in patients with chronic obstructive pulmonary disease / EG Zarubin, YL Karpechkina, Prokhorenko IO // Bulletin of Medical Institute REAVIZ. - 2011. - № 1. - S. 27-33.
7. Kanovska, L. V. Rol okremykh patohenetychnykh mekhanizmiv v formuvanni komorbidnoho perebihu khronichnykh obstruktyvnykh zakhvoryuvan lehen ta ishemichnoyi khvoroby sertsya / L. V. Kanovska, O. V. Kaushanska, I. V. Trefanenko y dr. // Young Scientist. – № 5 (20). – Rart 4. – May, 2015. – S. 23–25.
8. Nakaz MOZ Ukrayiny № 555 vid 27.06.2013 r. «Pro zatverdzhennya ta vprovadzhennya medykotekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsiyi medychnoyi dopomohy pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoryuvanni lehen» / Kyyiv, 2013. – 146 s.
9. Feshchenko, YU. I. Global'naya strategiya diagnostiki, lecheniya, profilaktiki KHOZL: chto novogo v 2013 godu? / YU. I. Feshchenko // Zdorov’ya Ukraí̈ni. – 2013. – № 17 (318). – S. 45–46.
10. Akpınar, E. E. Systemic inflammation and metabolic syndrome in stable COPD patients / E. E. Akpınar, S. Akpınar, S. Ertek [et al.] // Tuberk. Toraks. – 2012. – № 60 (3). – P. 230–237.
11. Conroy, R.M. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europa: the SCORE project / R. M. Conroy, K. Pyorala, A. P. Fitzgerald [et al.] // Eur. Heart J. – 2003 – Р. 987–1003.
12. Morimoto, N. Т. Chronic obstructive pulmonary disease – an independent risk factor for long-term cardiac and cardiovascular mortality in patients with ischemic heart diaease / N. Т. Morimoto, Y. Furukawa // Int. J. Cardiol. – 2009. – Vol. 10. – P. 1006–1013.
13. Park, S. K. Metabolic syndrome and associated factors in people with chronic obstructive pulmonary disease / S. K. Park, J. L. Larson // West J. Nurs. Res. – 2014. – № 36 (5). – P. 620–642.
14. Van Eeden, S. The Relationship between Lung Inflammation and Cardiovascular Disease/ S. Van Eeden, J. Leipsic , D. D. Sin // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2012. – Vol. 186. – № 1. – Р. 11–16.
Published
2017-03-20
How to Cite
Konopkina, L., Botvinikova, L., & Krykhtina, M. (2017). CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. The Medical and Ecological Problems, 20(1-2), 39-41. Retrieved from https://ecomed-journal.org/index.php/journal/article/view/13
Section
ORIGINAL RESEARCH STUDIES