METHODS OF EFFECTIVE TEACHING BIOINFORMATICS IN MEDICAL ACADEMIC SETTING

  • H. Yu. Morokhovets Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine
  • Yu. V. Lysanets Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine
Keywords: bioinformatics, activity method, task method, case study, medical education.

Abstract

Higher medical education is a prerequisite of the present, requiring re-consideration of teaching methods and forms, as well as principles and approaches in accordance with the latest advances in science and technology. The priority direction in the transformation of higher medical education is training the competent specialists, capable of responding to the challenges of time, ready for self-improvement and continuous development. Training of specialists at the third educational and scientific level of higher education today requires forms and methods of training, aimed at the practical use of the knowledge gained.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Atamanchuk YU. M. Osoblyvosti orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv v informatsiyno-navchal'nomu seredovyshchi universytetu / YU. M. Atamanchuk // Visnyk Cherkas'koho universytetu. – Seriya : Pedahohichni nauky. – Vyp. 126. – Cherkasy : CHNU im. Bohdana Khmel'nyts'koho, 2008. – S. 7-13.
2. Asherov A. T., Lohvinenko V. H. Metody i modeli otsinky pedahohichnoho vplyvu na rozvytok piznaval'noyi samostiynosti studentiv / Ukrayins'ka inzhenerno-pedahohichna akademiya. — KH. : UIPA, 2005. − 164s.
3. Vasyleva N. YU. Byoynformatyka. Mnozhestvennoe vyravnyvanye. Fylohenetycheskye derev'ya: metodycheskoe posobye / N. YU. Vasyleva. – Odessa: «Odesskyy natsyonalnyy unyversytet ymeny Y. Y. Mechnykova», 2014. – 70 s.
4. Horbatyuk R. M. Profesiyna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv u haluzi komp'yuternykh tekhnolohiy / R. M. Horbatyuk // Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya, pedahohiky ta psykholohiyi // Zbirnyk naukovykh prats. – Vyp. 1(10). – Kherson, 2014. – S.74–77.
5. Hurevych R. S. Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v profesiyniy osviti / R. S. Hurevych, M. YU. Kademiya, M. M. Kozyar; za red. chlen-kor. NAPN Ukrayiny Hurevycha R. S., –2012. – 506 s.
6. Kaydashev І. P. Vlyyanye otdel'nykh peptydnykh fraktsyy, vydelennykh yz razlychnykh orhanov, y ymmunorehulyatornoe deystvye peptydnoho ékstrakta pochek / І. P. Kaydashev // Byopolymery y kletka. – 1995. T. 11. – № 5. – s. 61-75.
7. Kaydashev І. P. Évolyutsyonyrovanye y sovremennoe sostoyanye farmakohentycheskykh yssledovanyy (chast' I) / І. P. Kaydashev, O. A. Shlykova, O. V. Іzmaylova // Problemy ékolohyy y medytsyny. – Poltava.- 2010. - №5-6. –S. 3-12.
8. Morokhovets' H. YU., Sayenko M. S., Lysanets' YU. V., Silkova O. V. Vykorystannya systemy komp'yuternoyi matematyky Maple u navchanni medychniy i biolohichniy fizytsi. // Problemy ekolohiyi i medytsyny. – 2 01 8. – T. 2 2, No 1-2. – S. 60 – 62.
9. Morokhovets H.Yu.; Lysanets’ Y. V. Developing the professional competence of future doctors in the instructional setting of higher medical educational institutions. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2017, 70.1: 101-104.
10. Morokhovets H.Yu. Developing the Professional Competence of Future Doctors in the Instructional Setting of Higher Medical Educational Institutions / H. Yu. Morokhovets’, Yu. V. Lysanets’ // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. LXX. – № 1. – P. 101-104.
11. Morokhovets H. Yu. Using multimedia technologies in the teaching process of higher medical educational institutions / H. Yu. Мorokhovets, Yu. V. Lysanets // Pedagogy and Psychology. – Almaty, 2017. – 1 (30). – P. 108–113.
12. Lysanets Yu. Stylistic Features of Case Reports as a Genre of Medical Discourse [Electronic resource] / Yu. Lysanets, H. Morokhovets, О. Bieliaieva // Journal of Medical Case Reports. – 2017. – Vol. 11. – № 83. – Access mode : https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-017-1247-x
Published
2018-10-30
How to Cite
Morokhovets, H. Y., & Lysanets, Y. V. (2018). METHODS OF EFFECTIVE TEACHING BIOINFORMATICS IN MEDICAL ACADEMIC SETTING. The Medical and Ecological Problems, 22(3-4), 18-21. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.3-4.05