DYNAMICS IN CHANGES OF FREE-RADIAL OXIDATION PROTEINS, REGENERATOR PROCESSES, MICROBIAL DISTRIBUTION AND NON-SPECIFIC IMMUNITY IN THE HOMOGENATES OF SCAR TISSUES AT DIFFERENT STAGES OF THE POSTOPERATIVE PERIOD

  • L.R. Krinichko Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
  • S.M. Grigorov Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Keywords: scar, congenital neck cyst, prophylaxis.

Abstract

The problem of excessive scar formation deserves a particular attention, primarily in the open areas of the human body, because the biochemical mechanisms of the regulation of collagenosynthesis processes after planned surgical interventions of the skin are not well-substantiated. The aim of the study was to optimize the prevention of pathological scars after surgical treatment of congenital neck cysts by determination of the dynamics of changes in biochemical parameters occurring in the neck skin at various stages of healing. It was proved that the combined use of PRF-clot at the intraoperative stage of prophylaxis and ceruloplasmin at the post-operative, in contrast to monotherapy with fibrin membranes, obtained from platelets-rich plasma caused a better functional and aesthetic result, which significantly improved the quality of life of patients in the early and late postoperative periods.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Avetikov D.S. Kliniko-morfolohichne obgruntuvannya kompleksnoho likuvannya patolohichnykh rubtsiv, shcho lokalizovani v dilyankakh holovy ta shyyi : monohrafiya / D.S. Avetikov, S.O. Stavytsʹkyy. – Poltava, 2013. – 94 s.
2. Sovremennyy podkhod k khirurgicheskomu lecheniyu i posleoperatsionnoy reabilitatsii patsiyentov s zhabernymi kistami shei / S.N. Grigorov, L.R. Krinichko, S.A. Stavitskiy, Ye.P. Lokes // Parinskiye chteniya 2016. Obespecheniye demograficheskoy bezopasnosti pri reshenii aktual'nykh voprosov khirurgicheskoy stomatologii i chelyustno-litsevoy khirurgii : sbornik trudov natsional'nogo kongressa s mezhdunarodnym uchastiyem. – Minsk, 2016. – S. 327–329.
3. Huang C. The link between hypertension and pathological scarring: does hypertension cause or promote keloid and hypertrophic scar pathogenesis? / C. Huang, R. Ogawa // Wound Repair Regen. – 2014. – Vol. 22. – P. 462–466.
4. Ogawa R. Endothelial dysfunction may play a key role in keloid and hypertrophic scar pathogenesis - Keloids and hypertrophic scars may be vascular disorders / R. Ogawa, S. Akaishi // Med Hypotheses. – 2016. – Vol. 96. – P. 51-60.
5. A novel regulatory function for mir-29a in keloid fibrogenesis / G.Y. Zhang, L.C. Wu, T. Liao [et al.] // Clin Exp Dermatol – 2016. – Vol. 41. – P. 341-345.
6. Animal models of skin regeneration / B. Gawronska-Kozak, A. Grabowska, M. Kopcewicz, A. Kur // Reproductive Biology. – 2014. – Vol. 14. – P. 61–67.
7. Meshchyshen I. F. Metod vyznachennya okyslyuvalʹnoyi modyfikatsiyi bilkiv plazmy krovi / I. F. Meshchyshen // Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. – 1998. – T. 2, № 1. – S. 156–158.
8. Chevari S. Rol' superoksidreduktazy v okislitel'nykh protsessakh kletki i metod opredeleniya yeye v biologicheskom materiale / S. Chevari, I. Chaba, Y. Sekey // Lab. delo. – 1985. – № 11. – S. 678–681.
9. Moffat J. A. Investigations into the role of sulfhydryl groups in the mechanism of action of the nitrates / J. A. Moffat, P. W. Armstrong, G. S. Marks // Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. – 1982. – Vol. 60, № 10. – Р. 1261-1266.
10. Fermentativnyy metod opredeleniya disbioza polosti rta dlya skrininga pro-i prebiotikov: metod. rekomendatsii / A.P. Levitskiy, O.A. Makarenko, I.A. Selivanskaya [i dr.] – K.: GFTS MZU, 2007. – 22 s.
11. Levitskiy A.P. Metody opredeleniya aktivnosti elastazy i yeye ingibitorov: metod. rekomendatsii / A.P. Levitskiy, A.V. Stefanov – K. : GFTS, 2002. – 15 s.
12. Kamyshnikov V.S. Spravochnik po kliniko-biokhimicheskim issledovaniyam i laboratornoy diagnostike / V.S. Kamyshnikov. – M. : MEDpress-inform. – 2004. – 911 s.
Published
2018-10-30
How to Cite
Krinichko, L., & Grigorov, S. (2018). DYNAMICS IN CHANGES OF FREE-RADIAL OXIDATION PROTEINS, REGENERATOR PROCESSES, MICROBIAL DISTRIBUTION AND NON-SPECIFIC IMMUNITY IN THE HOMOGENATES OF SCAR TISSUES AT DIFFERENT STAGES OF THE POSTOPERATIVE PERIOD. The Medical and Ecological Problems, 22(3-4), 3-6. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.3-4.01